Một số trường hợp nhà đất không có sổ đỏ vẫn được sang tên

Nhà không sổ đỏ vẫn được sang tên là câu nói cứ nghĩ khiến nhiều người bật cười khi nghe thấy vì sao vô lý như vậy bởi nhưng pháp luật hiện hành vẫn cho phép một số ngoại lệ được phép sang tên khi nhà, đất không có sổ đỏ.

Dưới đây là một số trường hợp nhà đất không sổ đỏ vẫn được sang tên mà nhà nước ta cho phép, cùng xem nhé.


Các trường hợp sang tên nhà đất không cần sổ đỏ

Các trường hợp nhà, đất không sổ đỏ vẫn được sang tên

1. Nhận thừa kế nhà ở

Theo điều 118 Luật Nhà ở năm 2014, tại điều 72 nghị định 99/2015, trường hợp nhận thừa kế thì nhà ở không bắt buộc phải có sổ đỏ, tuy nhiên cần phải có giấy tờ để chứng minh đủ điều kiện tham gia giao dịch bao gồm các trường hợp:

- Thừa kế nhà ở thuộc diện tặng cho thì phải có văn bản hoặc hợp đồng tặng cho được lập hợp pháp kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở của bên tặng cho.

- Thừa kế nhà ở thuộc diện mua, thuê mua thì phải có hợp đồng mua bán thuê mua nhà ở hợp pháp kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở hoặc chứng minh việc đầu tư xây dựng nhà ở của bên bán, bên cho thuê mua.

- Thừa kế nhà ở diện đầu tư xây dựng mới thì phải có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng và giấy tờ chứng minh có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai của bên được thừa kế.

- Thừa kế nhà ở theo quyết định của tòa án nhân dân thì phải có bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật.


Trường hợp nhận thừa kế nhà đất không cần sổ đỏ

2. Bán nhà ở xã hội

Theo quy định tại điều 62 Luật Nhà Ở năm 2014, bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua tiền mua nhà ở.

Trường hợp trong thời gian 5 năm kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ có thể bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại.

Bên bán phải có hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng thuê mua nhà ở ký với chủ đầu tư kèm theo biên bản bàn giao, giấy tờ chứng minh đã thanh toán hết tiền mua hoặc tiền thuê mua nhà ở.


Mua bán nhà ở xã hội không cần sổ đỏ

3. Thừa kế theo Luật Đất Đai 2013 điều 186 khoản 3 

Điều 186 quy định rõ khi tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền quyền sử đụng đất ở tại VN:

Người nhận thừa kế không được cấp giấy chứng nhận nhưng được chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế.

4. Thừa kế đất tại khoản 1 điều 168 Luật Đất Đai 2013

Khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho khi có 

+ Giấy chứng nhận

+ Có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo quy định Luật Đất Đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Vậy chỉ cần đủ điều kiện cấp sổ đỏ thì được chuyển nhượng tặng cho là di sản thừa kế mà không bắt buộc có giấy chứng nhận.


Gọi điện ngay
Chat Zalo
Chat Zalo
Gọi điện ngay