Thủ tục sang tên Sổ Đỏ

Sang tên sổ đỏ là cụm từ chỉ chung cho các trường hợp như: đăng bộ sang tên hay thực hiện khi làm các thủ tục chuyển nhượng tặng cho nhà đất. Một trong những giao dịch rất phổ biến trong lĩnh vực bất động sản với hệ thống hành lang pháp lý đồng bộ, nhằm hỗ trợ các cá nhân hay tổ chức dàng thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính này.




Sang tên sổ đỏ là gì?

Sang tên sổ đỏ là cách gọi đơn giản của người dân chỉ về thủ tục biến động (thay thế) là chuyển nhượng bằng cách tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất bao gồm chỉ có đất hoặc quyền sử dụng đất với các tài sản khác gắn liền với đất (là đất có nhà ở).

Chuyển nhượng kết quả sang tên trên Giấy chứng nhận (sổ đỏ hoặc hồng) thể hiện qua 2 trường hợp:

- Người được chuyển nhượng nhận tặng nhà đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận mới đứng tên của người nhận

- Trường hợp khác tương tự nhưng không được cấp Giấy chứng nhận mới

Khi không được cấp Giấy chứng nhận mới thì các thông tin chuyển nhượng, tặng cho nhà đất được thể hiện tại trang 3, trang 4 của Giấy chứng nhận cũ. Lúc này người được nhận sẽ có đầy đủ quyền mua bán giao dịch.

Tại sao sang tên sổ đỏ là thủ tục bắt buộc?

Sang tên là thủ tục bắt buộc trong quá trình mua bán giao dịch bất động sản để nhà nước quản lý. Nội dung này được quy định rõ tại khoản 1 Điều 95 Luật Đất đai 2013 như sau:

“Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu”

Quy định thời hạn phải đăng ký sang tên

Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định thời hạn đăng ký biến động đất đai như sau:

“6. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.”

Vì thế, phải sang tên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công chứng hoặc chứng thực hợp đồng đăng cho nhà đất; nếu không sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định.




Các điều kiện thủ tục sang tên sổ đỏ

* Điều kiện của bên chuyển nhượng, tặng cho

Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất cho người được tặng phải có đủ các điều kiện về tải sản ấy như sau:

- Có Giấy chứng nhận sở hữu

- Nhà hay đất không có tranh chấp pháp lý

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án 

- Vẫn trong thời hạn sử dụng đất. 

Lưu ý: Thông thường chỉ cần 04 điều kiện trên nhưng trong một số trường hợp phải có thêm điều kiện của bên nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho.

* Điều kiện bên mua, tặng cho

Căn cứ Điều 191 Luật Đất đai 2013, người được nhận chuyển nhượng nhà đất, nhận tặng cho phải không nằm trong trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho như:

- Tổ chức hay cá nhân đang sống ở nước ngoài

- Đơn vị tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lua, rừng, …

- Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận đất lúa




Các hồ sơ thủ tục sang tên Sổ đỏ

Để hoàn tất việc sang tên sổ đỏ sau khi làm thủ tục chuyển nhượng, các bên phải trải qua các giai đoạn sau:

Thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng

Tham khảo bài viết: ….


Khai báo huế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ

Các khoản tiền phải nộp: 

* Thuế thu nhập cá nhân với người bán/Người nhận tặng cho với thời hạn kê khai: Nếu hợp đồng không thỏa thuận người mua nộp thay người bán thì chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực phải nộp hồ sơ khai thuế hay ngược lại thỏa thuận nộp thay thì hạn nộp hồ sơ khai thuế cùng với thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất (thời điểm nộp hồ sơ sang tên).

* Lệ phí trước bạ với người mua thời hạn kê khai nộp hồ sơ khai lệ phí cùng với thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất (thời điểm nộp hồ sơ sang tên).

* Phí thẩm định hồ sơ với người mua

Đăng ký biến động (kê khai thuế, phí được thực hiện cùng với thời điểm đăng ký biến động nếu bên nhận chuyển nhượng nộp thuế thay cho bên chuyển nhượng):

Bước 1: Nộp hồ sơ

+ Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK.

+ Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho.

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

+ Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ (nếu có).

+ Bản chính tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01.

Nếu bên chuyển nhượng tự nộp thuế thu nhập cá nhân thì hồ sơ đăng ký biến động không cần tờ khai thuế thu nhập cá nhân.




- Nơi nộp hồ sơ:

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu.

Cách 2: Hộ gia đình, cá nhân không nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

- Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương).

- Đại phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nếu chưa có Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Tiếp nhận, giải quyết

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện gửi thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Người dân nộp tiền theo thông báo của cơ quan thuế.

Bước 3: Trả kết quả

Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Thời hạn trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ,…

Gọi điện ngay
Chat Zalo
Chat Zalo
Gọi điện ngay